Uurwerken

Nieuwe torenuurwerken zijn ofwel opgebouwd uit een of meerdere wijzerdrijfwerken die door een puls vanuit een computer worden gestuurd, ofwel opgebouwd uit een centraal drijfwerk dat via een aantal stangen met cardankoppelingen een of meer wijzerverdeelwerken aanstuurt. Het voordeel van het eerste systeem is de meer compacte bouw omdat er geen buizenstelsel nodig is. Het voordeel van het tweede systeem is de prijs. De wijzerplaten van een uurwerk kunnen geleverd worden in koper of in kunststof, waarbij de afmetingen en vormgeving een onbeperkt aantal varianten kent. Uiteraard kunnen de wijzerplaten en de wijzers worden verguld en worden voorzien van verlichting.

Zie ook voorbeelden op de pagina 'Renovaties'.

Mechanische uurwerken worden sedert enige tijd niet meer gebouwd. In veel torens zijn echter nog mechanische uurwerken aanwezig, welke men uit historisch oogpunt in stand wil houden.

Petit en Fritsen b.v. is volledig geoutilleerd deze uurwerken te onderhouden en eventueel gedeeltelijk te automatiseren. Zo kan er een mechanisme worden aangebracht om de gewichten automatisch op te winden, of bestaat er de mogelijkheid het uurwerk elk uur automatisch te corrigeren, zodat de tijd punctueel blijft.

Daarnaast kunnen nieuwe uurwerken, drijfwerken, en bijbehorende computers geplaatst worden in een welhaast onbeperkt aantal uitvoeringen, materialen en afmetingen. Een uurwerk bestaat daarbij meestal uit een wijzerplaat, een motordrijfwerk welke de wijzers aandrijft en een computer welke het drijfwerk elke minuut een puls geeft. Desgewenst kan hier vervolgens een DCF ontvanger of GPS ontvanger aan gekoppeld worden voor het weergeven van de exacte tijd.