Carillon-computer

De Petit & Fritsen carilloncomputer stelt u in staat om geheel automatisch uw installatie te besturen, carillon, luidklokken, uurwerk, centrale verwarming, verlichting, enz. Uiteraard kan ook gekozen worden voor handmatige bediening. Een volledig jaarprogramma is zonder meer mogelijk.

Door gebruikmaking van een tijdcodeontvanger (DCF of GPS), die synchronisatiesignalen ontvangt van een atoomklok, loopt de moederklok altijd exact op tijd. Bijstelling van zomer- en wintertijd gaat automatisch. Het systeem heeft een eenvoudige, maar veilige persoonlijke toegangscode. Ongewenst gebruik is daardoor onmogelijk.

Meer dan 1000 melodieën kunnen opgeslagen worden op een externe insteekmodule. Daarnaast kunnen in het interne geheugen ca. 200 melodieën opgeslagen worden.

Op de carilloncomputer kan een midiklavier aangesloten worden. De hierop gespeelde melodieën kunnen desgewenst worden opgeslagen op de computer.

Tenslotte kunt u de carilloncomputer op afstand bedienen hetzij via een modem, hetzij radiografisch.