Reizende Beiaard Boudewijn Zwart

In 2003 is door ons bedrijf een zeer bijzonder carillon gebouwd voor de befaamde beiaardier Boudewijn Zwart. Er waren aan dit project een aantal ontwerpeisen verbonden waar de technici van Petit en Fritsen zich in vast gebeten hebben. Het carillon moest op een aanhanger passen qua gewicht en afmetingen. Deze aanhanger moet met een personenauto getrokken kunnen worden. Het carillon mocht een breedte hebben van maximaal 1.60m en een hoogte van hoogstens 1.95m Het geheel moest op wielen staan, zodat het gemakkelijk te verrijden zou zijn. De klokken dienden een toonomvang van C2-D2 chromatisch t/m D6 te omvatten, in totaal 50 klokken.

Het resultaat van deze eisen was een ontwerp bestaande uit 3 verrijdbare modules, welke aan elkaar gekoppeld kunnen worden met eenvoudige sluitingen.

Boudewijn Zwart heeft al veel bijzondere concerten gegeven met dit instrument, op concertpodia, in kerken en buiten. Voor meer informatie zie www.bellmoods.com